Företags historia

Företaget Hungry Horses® bildades när Tino Gurb och Peter Törnqvist utvecklat en ny tillfredsställande automatisk foderbehållare och bom för alla hästar och hästägare.

De satte upp målsättningen att utveckla produkter som när som helst, utan att använda sig av elektricitet, batterier, eller andra komplicerade lösningar kunna utfodra hästar. Samtidigt skulle produkterna vara ofarliga för hästarna men även "Superenkla" att montera och hantera för hästägarna.

Sesame the Box® och Sesame the Gate® registrerades, utvecklades, utprovades, patentsöktes och intrångsförsäkrades. Efter fyra års utvecklingsarbete fanns produkterna ute på marknaden.

Hungry Horses fortsätter att utveckla nya produkter och senast i raden är:
Sesame the Drop® och Sesame the Flip®

Företagets historia
« Tillbaka till Flash-versionen