Produkter

Sesame the Gate®

Släpp hästarna loss det är mat!

Sesame the Gate® styrs av en mekanisk timer 0-12 timmar som öppnar bommen exakt när du vill. Hästen eller hästarna blir utfodrade på ett säkert och enkelt sätt. Bommen kräver ingen ström, batterier, tryckluft eller andra komplicerade drivanordningar. Inget fackfolk behövs för att installera den.

Du sätter själv upp bommen.
Enkelt, bekvämt och smart!

Lättare kan det inte bli

Autobommen är superenkel att hantera och montera. Du skruvar fast den mot en fyrkantig eller rund stolpe där du vill förena två hagar. Se "montering".

Eftersom bommen öppnar rakt upp kan den inte stänga in någon häst som en sidoöppnande grind kan göra. Samtidigt ser du på långt håll att bommen är öppen.

Teleskopbommen är maximalt 3 m lång.

Här delas två hagar av bommen Sesame the Gate®

Hästen / hästarna kan utfodras i en avskild hage. I den avskilda hagen ligger deras mat utlagd med lämpligt mellanrum.

Hagarna skiljs åt av bommen efter det du ställt in timern öppnas och ger en eller fler hästar tillgång till hagen på ett säkert och enkelt sätt.

Här dels två hagar av bommen Sesame the Gate
Sesame the Gate

Montering

Så här enkelt monterar du Sesame the Gate
1. 2.
Skruva fast grindens gångjärnsdel i de fyra färdiga hålen med de medföljande franska träskruvarna eller bultar i storlek Ø 8 mm. (Bultlängden får du anpassa efter vad du skall fästa dem i). OBS! Sätt denna del lite lägre än timerdelen för att få bommen vågrät. Skruva fast grindens timerdel i de fyra färdiga hålen med de medföljande franska träskruvarna eller bultar i storlek Ø 8 mm. (Bultlängden får du anpassa efter vad du skall fästa dem i).
Så här enkelt monterar du Sesame the Gate
Så här enkelt monterar du Sesame the Gate

Ställ in lämplig lyftkraft på bommen!

Montera upp bommen genom att skruva ner den med den tätlindade fjädern i gångjärnsdelen. Korrigera sedan bommens lyftkraft genom att:
Skruva hela bommen medurs då ökar lyftkraften. Skruva hela bommen moturs då minskar lyftkraften. Vrid tills du får en lämplig lyftkraft. Skruva in muttern på framsidan och lyftkraften är låst.
OBS! Låt minst 20 varv vara synliga på fjädern, mellan bommen och gångjärnsdelen, innan du börjar skruva och prova lämplig lyftkraft på bommen annars kan fjädern förstöras.

Så här ansluter du ström till bommen

Om du inte vill att hästarna skall röra bommen kan du ansluta strömmen enligt figuren nedan. Drar du en ledning under bommen kan hästarna inte rulla under bommen in till den andra hagen. Oftast räcker det med att koppla på den undre elledning som en "dead end" och bara markera med en ledning längs bommen.

Det är viktigt att den undre ledningen löper parallellt med bommen.

Rekommenderat avstånd är ca: 60 - 70 cm.

Så här ansluter du ström bommen
Så här ansluter du ström bommen
« Tillbaka till Flash-versionen